Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 wspomagane komputerowo

2020-10-12

Ogólnym zasadom analizy konstrukcji, w tym stosowaniu teorii plastyczności oraz liniowym i nieliniowym metodom obliczeń i efektom drugiego rzędu. W zakresie naszego opracowania były obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz projekt konstrukcji stropów. Zarówno tworzenie rysunków budowlanych, jak i projektowanie konstrukcji żelbetowych http://mix.waw.pl/oferta/projektowanie-konstrukcji/ to codzienność dla wielu konstruktorów. Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 wspomagane komputerowo! Obliczanie ustrojów zginanych jednokierunkowo, imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych, wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane.